25.10.11

QUÍMICA, 1r BATXILLERAT

Enllaç on hi ha una web per repassar química de 1r de Bat. Hi ha exercicis d'autocorrecció. Clica aquí.

20.10.11

3r d'ESO: NOU POSITRÓ 3

Enllaç al llibre digital de 3r d'ESO: NOU POSITRÓ 3. FÍSICA I QUÍMICA.

Enllaç per registrar-vos amb la vostra llicència: http://centres.vicensvivesdigital.cat/00524/auth/vicensvives/pages/front_page.php#1

Per poder accedir al llibre digital aneu directament a l'enllaç i posa nom d'usuari i contrasenya

5.10.11

ESPECTROSCÒPIA

Materila d'ajut per la part d'espectroscòpia.

Que diu el decret sobre aquest tema: La radiació, els àtoms i les molècules.
  • Descripció de la interacció de les radiacions electromagnètiques amb algunes de les molècules de l'atmosfera. Relació entre l'absorció de radiació IR i l'efecte hivernacle i entre l'absorció de radiació UV i la concentració de l'ozó a l'estratosfera.  • Caracterització del model ondulatori de l'àtom i de la quantificació de l'energia. Concepte d'orbital. predicció de les configuracions electròniques. Explicació de la periodicitat d'algunes propietats dels àtoms ( volum atòmic, energia d'ionització, electronegativitat) en funció de la seva estructura electrònica.


  • Descripció d'alguns dels mètodes actuals emprats per l'anàlisi de substàncies : espectroscòpia IR i ressonància magnètica nuclear. Fonament de l'espectroscòpia de masses.


  • Relació entre la temperatura i l'energia cinètica mitjana de les molècules d'ungas.Interpretació de les velocitatsd de difusió dels gasos a partir de la seva massa molecular. Elaboració del model de gas real per explicar les desviacions respecte del comportament ideal. Caracterització del procés de liquació gas.
Per tant ens cal treballar el primer apartat: Heu de fer un resum de la pàgina 60 del llibre, i fer les qüestions. M'ho envieu abans de dimecres 26 octubre.

4.10.11

EQUACIÓ DE SCHRODINGER

Enllaços a diferents pàgines on ens parla de l'equació de Schrodinger.

pàgina 1
pàgina 2

Taula periòdica
Taula periòdica 2

ALIMENTACIÓ/ ASTRONOMIA

PER COMENÇAR.
Per començar heu de crear-vos el vostre bloc per la matèria optativa.
Un bloc és un diari digital. Aquest diari serà un diari d'estudi.
El títol ha de donar sentit al tema i hi pot haver alguna refrència al vostre nom.
Apunteu-vos o memoritzeu bé la contrasenya del compte.
Un cop creat el bloc m'envieu l'enllaç.