31.12.07

3r d'ESO:El canvi químic.

Ja podeu anar enviant la informació del resultat de la vostra experièncioa sobre el canvi químic ,que al final heu d'obtenir un apetitós flam .
Podeu posar la part escrita aquí i les imatges les envieu al meu compte .
Què vagi de gust.
I bona entrada d'any.

29.12.07

APUNTS FORMULACIÓ INORGÀNICA

IONS DERIVATS D'ÀCIDS OXOÀCIDS.
S'anomenen: ió ( prefix del nom igual a l'àcid oxoàcid)-acabat amb -at ( àcid acabat amb -ic) o - it (àcid acabat amb -ós ).Amb la nomenclatura de Stock substituim àcid per ió i no s'anomena hidrogen.
ex. H2SO4 SO4 2- àcid sulfúric ....ió sulfat .... ió tetraoxosulfat ( VI )
HNO NO- àcid hiponitrós.....ió hiponitrit .... ió monoxonitrat(I)
IONS ÀCIDS.
Poden derivar tan dels àcids hidràcids com dels oxoàcids.Es caracteritzen perquè encara queden àtoms d'hidrogen. ex .HSO4- ,HS- ,H2PO4- , HPO4 2-.
Nomenclatura tradicional : es posa el prefix hidrogen abans del nom de l'ió.Si queda més d'un hidrogen utilitzarem els prefixos di ,tri.En el cas d'àcids en nombre parell d'hidrogens si en queden la meitat s'utilitza el prefix "bi",sense posa hidrogen.
ex. HSO4- ió hidrogensulfat , ió bisulfat
HS- ió hidrogensulfur , ió bisulfur
H2PO4 - ió dihidrogenfosfat
HPO4 2- ió hidrogenfosfat
Nomenclatura de Stock: posarem el prefix hidrogen ,dihidrogen... abans del nom de l'ió.
ex . HSO4 - ió hidrogentetraoxosulfat (VI)
H2PO4 - ió dihidrogentetraoxofosfat(V)