9.12.15

TREBALL DE RECERCA

El treball de recerca.                  
Què és?

Assessorament.

Més informació.

Premis de treballs de recerca.

Per ajudar-te a centrar el tema de la recerca és convenient tenir present:
 • Planteja la teva recerca com una qüestió a investigar.
 • Intenta formular una hipòtesi.
 • Relaciona la hipòtesi plantejada amb el disseny experimental.
 • Determina quines seran les condicions o factors que estudiaràs.assegura't que la recerca es pugui fer amb els mitjans dels quals disposes o pots disposar.
 • Explicar el fonament de tot allò que hagis decidit fer i raona la teva elecció.
  • RECERCA BIBLIOGRÀFICA.
 • Una vegada has escollit l'àmbit de la teva recerca, necessitaràs aconseguir la màxima informació possible per poder-la planificar ( mètode que faràs servir, material necessari,etc). aquesta informació la pots aconseguir de fonts molt diverses, llibres, articles de revistes, article d'un diari, etc. utilitza els fons bibliogràfic de la biblioteca, biblioteques especialitzades,...
 • Qualsevol llibre o article d'una revista són propietat del seu autor, per aquesta raó, no es tracta de plagiar o copiar literalment el text. Pot ser necessari citar textos d'altres autors, per interpretar, analitzar o comentar posteriorment o per recolzar o fomentar la interpretació personal.
 • Cal fer un llistat de totes les referències bibliogràfiques trobades, i després ja faràs una tria o una selecció amb l'ajut del teu tutor de treball de recerca.
  • Exemple de fitxa bibliogràfica.
   • Autor
   • Títol de l'article
   • any publicació
   • nom de la publicació
   • pàgines que ocupa.
Fes un glossari amb les paraules tècniques, les que no coneguis o no entenguis. Consulta el seu significat en els diccionaris, en els llibres de text o amb el tutor del teu treball